Familebilder
(august 2007)


Bildene viser 3 generasjoner.Bildet viser Pappa Boss, barna Alva og Jesper, og mamma Telma ( foto: Limores)Bildet viser Pappa Boss, barna Alva og Jesper, og farmor Brita ( foto: Limores)Bildet viser mamma Telma, barna Alva og Jesper, og Pappa Boss ( foto: Limores)Bildet viser mamma Telma, barna Alva og Jesper, og Pappa Boss ( foto: Limores)Her ser vi datter Alva og farmor Brita ( foto: Limores)Bildet viser 3 genrasjoner, Mamma Telma, barna Alva og Jesper, og farmor Brita ( foto: Limores)Bildet viser søsknene Alva og Jesper ( foto: Limores)